Koordinator I i II zaštite na radu

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu, Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima i Pravilnika o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita,
V V - PROJEKT d.o.o. Split ovlašten je za:

1. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izrade projekta – koordinator I:
- koordinacija primjene načela zaštite na radu u fazi izrade projekta;
- izrada plana izvođenja radova;
- izrada elaborata zaštite na radu.

2. Koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II:
- koordinacija izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova;
- usklađivanje plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu;
- osiguranje suradnje i uzajamnog izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih predstavnika;
- provjeravanje provode li se radni postupci na siguran način i usklađivanje propisanih aktivnosti.

Stručna osoba s uvjerenjem Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva o položenom stručnom ispitu za koordinatora zaštite na radu:

Asija Vulić, dipl. ing. arh.