Legalizacija objekata

U skladu s odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgradjenim zgradama (NN 90/11),
omogućeno je ozakonjenje (legalizacija) nezakonito izgrađenih zgrada


U postupku legalizacije nezakonito izgrađenih građevina V V - PROJEKT d.o.o. Split izrađuje dokumente:

- arhitektonski snimak
- dokaz o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti
- geodetski elaborat
- posebna geodetska podlogaNa temelju navedenih dokumenata nadležno upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju,
odn. legalizira se nezakonito izgrađena zgrada.