Pješački nathodnik

Mejaši
Vremenski period
2013.
Bruto površina
180 m2
Status
idejni projekt
Opis projekta
Potreba za izgradnjom nathodnika nametnula se iz realne problematike pješačkih komunikacija područja Mejaša

Vukovarska ulica je zahvaljujući svom impresivnom koridoru postala ključna gradska prometnica, ali je istovremeno i podijelila prostor Mejaša te njihovim stanovnicima postala na trenutke nepremostiva barijera.
Problem je najočitiji na primjeru školaraca koji žive južno od ulice, i koji su više puta na dan osuđeni na prelaženje Vukovarske.
Đačka nestrpljivost prilikom prelaska ulice (kombinirana s tradicionalnom vozačkom nepažnjom), zna rezultirati fatalno.

Pješački nathodnik preko ceste logično je rješenje ovog problema.

Od nekoliko potencijalnih lokacija za pozicioniranje nathodnika, odabrana je ona na križanju Vukovarske i Ulice bl. Marije Petković
Osnovno usmjerenje nathodnika, sagledano u urbanizmu šireg područja, ostavlja mogućnost budućeg nastavljanja pješačkih komunikacija prema sjeveru i jugu.
Na jugu se nathodnik može logično nastaviti na Ulicu bl. Marije Petković prema Dragovodama, i to na istoj visinskoj koti.
Na sjeveru se nathodnik može nastaviti na UPU-om definiranu prometnicu koja vodi do škole i crkve na Mejašima.
Na ovaj način bila bi formirana jaka pješačka transverzala koja bi uz svladavanje minimalnih visinskih razlika povezala područje Mejaša i Dragovoda

U funkcionalnom smislu, nathodnik je pješački koridor koji prelazi preko prometnice, s dvama stubištima na svojim krajevima.

Oblikovno, južno stubište i gornji ustroj nathodnika zamišljene su kao jedinstvena forma, jasno artikulirana dinamična linija koja s južne strane izranja iz tla i lebdeći prelazi prometnicu, prolazeći istovremeno kroz masivan portal.
Kao materijali u oblikovanju primijenjeni su čelik, perforirani limovi i staklo.
Masivna, kristalična forma portala tlocrtno je otklonjena od kardinalnih osi prometnice i nathodnika, te postavljena tako da kroz portal prolaze i vozila i pješaci
Dinamika kretanja potencirana je i zategama kojima je gornji ustroj ovješen o portal.

Sa sjeverne strane, traženi demontažni karakter stubišta bit će izražen i njegovim prozračnim oblikovanjem i ogoljenom čeličnom rešetkastom konstrukcijom.

***EPILOG***
Postupkom javne nabave posao izrade glavnog i izvedbenog projekta povjeren je drugom projektnom uredu.
Kako to već biva, daljnjom razradom projekta, u kojoj nismo sudjelovali, izvorno rješenje je temeljito izmijenjeno.
Autori arhitektonskog rješenja
Stipe Budić, dipl. ing. građ.
Ivan Radeljak, dipl. ing arh.
Projektantski tim
VV-Projekt d.o.o. Split
SAECULUM d.o.o. SPlit
Investitor
Grad Split