Trg ispred ribarnice

Trogir
Vremenski period
2013.
Bruto površina
800 m2
Status
studija lokacije
Opis projekta
Prostor trga ispred trogirske peškarije, kao i mala pjaca zapadno od peškarije, godinama je zanemarivan, te danas egzistira samo kao priručni parking
Grad Trogir nam je, prepoznavši potencijal prostora, ukazao povjerenje te nam povjerio izradu studije rekonstrukcije lokacije.

Sukladno valorizaciji prostora, konzervatorske smjernice za ovu zonu su sljedeće:
-oslobađanje od automobilskog prometa i parkiranja, uređenje urbane opreme, te obavezno uređenje zelenila,
-svođenje ugostiteljske terase na primjerenu mjeru i oslobađanje pročelja zgrade i pristupa dvostrukom stubištu,
-korigirati oblikovanje i visinu građevina sjeverozapadno od kuće ex Torba.

Poštivajući sve navedeno, projektom smo nastojali osmisliti javni prostor za život na otvorenom, što je danas pomalo zaboravljena blagodat koju nudi Mediteran.
Smatramo da to mora biti prostor u kojem se može ćakulati, komentirati ponudu i cijenu ribe, igrati briškulu, čuvati djecu, ali i da to ne mora biti prostor u kojem je čovjeki prisiljen plaćati sve to boravkom u kafiću.
Upravo tu slobodu i neobaveznost korištenja smatramo tipično mediteranskom, nasuprot kulturi kafića i shopping centara.

Prostor zapadno od peškarije nije zamišljen ka trg karaktera trogirske Pjace.
On je zapravo negdje na pola puta između trga i parka, trg u hladu stabala (listopadnih, zbog ono malo zimskih sunčanih dana!), dnevni boravak za ljude koji se ili poznaju ili će se tek upoznati.

Nasuprot tome, prostor neposredno  isprid peškarije može i mora biti frekventani prostor, oivičen kamenim monolitima kao elemenatima urbane opreme oko kojih bi se ljudi okupili STOJEĆI, ne sjedeći,
a nužna razina intime osigurana je drvoredom na granici s prometnicom.
Autori arhitektonskog rješenja
Ivan Vulić, dipl. ing. arh.
Mate Žaja, dipl. ing. arh.
Ivan Radeljak, dipl. ing. arh.
Investitor
Grad Trogir