Srednja strukovna škola

Umag
Vremenski period
2014.
Bruto površina
8550 m2
Status
idejni projekt
Opis projekta
površina parcele     12.017m2
Prema projektnom zadatku srednja strukovna škola sastoji se od 20 razrednih odjeljenja,
te dvodjelne sportske dvorane i pomoćne dvorane sa pratećim sportskim terenima na otvorenom.
Školska zgrada sastoji se od dva "krila", visine P+2 koja omeđuju prostor školskog trga.
Ulaz u zgradu škole smješten je ispod dubokog trijema, koji je natkriveni produžetak školskog trga, te ujedno i filter pristupa.
Trijem je polujavni prostor koji je pješacima natkrivena staza, a djelomicno natkrivenom parkiralištu i cesti barijera prema školskom dvorištu.
Trijem i školsko dvorište pretaču se u višeetažni polivalentni prostor s tribinama, iz kojih se granaju stubišta koja povezuju sve etaže objekta.
Polivalentni prostor ispresijecan je mostovima koji spajaju krila objekta.

Na prizemnoj etaži školske zgrade smješteni su:
Ulaz, donji nivo pvn-a, blagovaonica, kuhinja, radionice za praktičnu nastavu, sportske dvorane sa pratećim garderobama i sanitarijama

Na 1. katu smješteni su:
gornji nivo pvn-a, učenicki klub, knjižnica, multimedijalna učionica, specijalizirane učionice za strukovnu nastavu, zbornica, administracija, sanitarije

Na 2. katu smješteni su:
učionice za izvodenje zajednickog dijela programa, sanitarije
Autori arhitektonskog rješenja
Mate Žaja, dipl. ing. arh.
Ivan Vulić, dipl. ing. arh.
Ivan Radeljak, dipl. ing. arh.
Projektant arhitektonskog projekta
Ivan Vulić, dipl. ing. arh.
Projektantski tim
TUB d.o.o. Split
EL-TEAM 71 d.o.o. Split
Investitor
Grad Umag