Rekonstrukcija utvrde Kamičak i zgrade Palacina

Sinj
Vremenski period
2014. projekt
2015. realizacija
Bruto površina
2000 m2
Status
u izgradnji
Opis projekta
Predmet projekta je utvrda Kamičak zajedno s općinskom zgradom "Palacine" u kojoj je smješten Muzej Cetinske krajine.
Utvrda je zaštićeno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-4797, stoga se na njega odnose sve odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara RH (NN 66/99 i dr.).
Rješenjem Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture RH zaštićene su k. č. 251, 252 i 253/1, zemljišno-knjižni uložak br. 851 k.o. Sinj.

Predviđeno je izvođenje obnove u fazama:
FAZA I: REKONSTRUKCIJA UTVRDE KAMIČAK I UREĐENJE TERENA OKO PALACINE
FAZA II: REKONSTRUKCIJA ZGRADE PALACINA.

Faza I podijeljena je u više međufaza.

Utvrda Kamičak i toranj sa satom
Zidovi utvrde obnovit će se prema izvornom stanju iz 18. st. Izvorno, utvrdu čine tri zasebna platoa omeđena zvjestastim ziđem, manje stubište koje povezuje gornji plato s istočnim podnožjem utvrde te veće stubište koje povezuje glavni plato s zapadnim podnožjem, odn. zgradom Palacine.
Utvrdi Kamičak trenutno se pristupa stubištem na terenu, koje polazi sa sjeverne strane Palacine, prolazi uz istočno pročelje te se zavojito penje uz južni rub uzvisine te dolazi do gornjeg platoa utvrde.
Za pristup utvrdi reaktivirati će se izvorno kameno stubište iz 18. st. a zavojito stubišta će se ukloniti.

Izvorno stubište je u srednjem dijelu djelomično rekonstruirano krajem 20. st., ali donji dio koji nedostaje potrebno je dodatno rekonstruirati, kao i gornji dio.
Obzirom da je zgrada Palacine naknadno dograđivana s istočne strane, podnožju stubišta pristupit će se novim pločnikom uz istočno pročelje Palacine.
Gabariti centralnog i sjevernog platoa utvrde su u ovom trenutku jasno vidljivi, ali je konture zidova uz veće stubište, potrebno dozidati na izvornim pozicijama.
Predviđeno je čišćenje kamenog ziđa i sljubnica te uklanjanje i zamjena mjestimično oštećenih manjih dijelova zida i poklopnica. Betonske poklopnice zamijenit će se kamenima.

Podne površine na platoima utvrde će se urediti. Predviđeno je korištenje završne obloge koja se po potrebi može lako ukloniti (stabilizirani šljunak).
Kompletan prostor utvrde i dvorišta Palacine adekvatno će se osvijetliti, pri čemu će rasvjeta biti riješena diskretno.
Rasvjetom se također planira osvijetliti podnožje utvrde, kako bi se Kamičak učinio jasnije vidljivim i gledan iz smjera grada.
Zelena padina sjeverni od glavno platoa utvrde (prema Palacini) će se horikulturno urediti. Predviđena je pješačka staza na padini kojom će se moći pristupiti na sjeverni plato.

Dvorište sa sjeverne strane zgrade Palacine
Projektom je predviđeno: uređenje podnih površina dvorišta, uređenje stubišta u sjevernom dijelu dvorišta, izvedba zida na izvornoj poziciji u zapadnom dijelu dvorišta, čišćenje i sanacija kamenih površina, urbana oprema, uređenje zelenih površina i sadnja novih stabala stabla u sklopu postojećeg drvoreda

Obnova tornja sa satom na utvrdi Kamičak
Toranj je nastao znatno kasnije. od samih zidova utvrde (19 st.), te je po svojoj strukturi nezavisna cjelina.
Sanacijom, kojom će se zadržati izvoran izgled tornja, neće se narušavati mehanička otpornost i stabilnost konstrukcije te će se zadržati izvorni izgled tornja.
Zvono na krovu tornja s pripadajućim mehanizmom će se restaurirati.
Saniranje kamenih zidova pročela te balustrade se izvodi metodama zamjene jako oštećenih elemenata novima od istovjetnog kamena, te popravkom manjih oštećenja umjetnim kamenom.
Postojeća čelična vrata tornja će se ukloniti i zamijeniti novim vratima s oplatom od drvenih dasaka.
Na podu tornja bit će izvedena nova čelična rešetka, čime će se arheološki sondirano podnožje utvrde učiniti vidljivim s razine gornjeg platoa.

Obzirom na uvriježeni običaj posjetitelja utvrde da u kroz navedene otvore u toranj ubacuju poruke (začetak tradicije, moglo bi se reći), predviđeno je da se jedan otvor izvede kao stilizirani pretinac za ostavljanje poruka, a drugi otvor kao okular kroz koji se mogu pročitati poruke odabrane iz pretinca.
Pomoću seta dva zrcala u interijeru okular će funkcionirati i kao periskop kojim će se izvana omogućiti pogled na vrlo zanimljiv mehanizam sata s brojčanikom.
Poštansku službu obavljat će i dalje, nadamo se, Ognjen Kolak, urar dragovoljac, kolekcionar amater arhivske građe grada Sinja i dobri duh tornja.
Iskreno smo mu zahvalni na prijateljskoj pomoći i savjetima.
Autori arhitektonskog rješenja
Ivan Radeljak, dipl. ing. arh.
Ivan Vulić, dipl. ing. arh.
Mate Žaja, dipl. ing. arh.
Projektant arhitektonskog projekta
Ivan Radeljak, dipl. ing. arh.
Projektantski tim
GROUND ZERO d.o.o. Split
MARIT HOLTEN d.o.o. Split
Investitor
Grad Sinj
Glavni izvođač
FIDAL d.o.o. Rijeka