Rekonstrukcija utvrde Kamičak (Kamičak, faza I)

Sinj
Vremenski period
2014. projekt
2019. realizacija
Bruto površina
2000 m2
Status
izvedeno
Opis projekta
Predmet projekta je utvrda Kamičak zajedno s općinskom zgradom "Palacine" u kojoj je smješten Muzej Cetinske krajine.
Utvrda je zaštićeno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-4797.

Predviđeno je izvođenje obnove utvrde Kamička i zgrade Palacine u fazama:
FAZA I: REKONSTRUKCIJA UTVRDE KAMIČAK I UREĐENJE TERENA OKO PALACINE
FAZA II: REKONSTRUKCIJA ZGRADE PALACINA

Faza I podijeljena je u više međufaza.

Utvrda Kamičak i toranj sa satom
Zidovi utvrde obnovit će se prema izvornom stanju iz 18. st. Izvorno, utvrdu čine tri zasebna platoa omeđena zvjestastim ziđem, manje stubište koje povezuje gornji plato s istočnim podnožjem utvrde te veće stubište koje povezuje glavni plato s zapadnim podnožjem, odn. zgradom Palacine.
U postojećem stanju, Utvrdi Kamičak se pristupalo zavojitim stubištem na terenu, koje polazi sa sjeverne strane Palacine, prolazi uz istočno pročelje te se zavojito penje uz južni rub uzvisine te dolazi do gornjeg platoa utvrde. Ovo stubište, premda u blagom nagibu, svojim je postavom negiralo karakter utvrde i njenu i tlocrtnu organizaciju čiunilo nečitkom.
Za pristup utvrdi reaktivirano je izvorno kameno stubište, a zavojito stubišta je uklonjeno, čime je vraćena izvorna tlocrtna organizacija utvrde iz 18. stoljeća.
Izvorno stubište je u srednjem dijelu djelomično rekonstruirano krajem 20. st., ali donji dio koji nedostaje potrebno je dodatno rekonstruirati, kao i gornji dio.

Obzirom da je zgrada Palacine naknadno dograđivana s istočne strane, podnožju stubišta pristupit će se novim pločnikom uz istočno pročelje Palacine.
Gabariti centralnog i sjevernog platoa utvrde su u ovom trenutku jasno vidljivi, ali je konture zidova uz veće stubište, potrebno dozidati na izvornim pozicijama.
Predviđeno je čišćenje kamenog ziđa i sljubnica te uklanjanje i zamjena mjestimično oštećenih manjih dijelova zida i poklopnica. Betonske poklopnice zamijenit će se kamenima.
Na vrhu stubišta postojeća zemljana uzvisina preoblikovana je u kaskadni podest koji funkcionira kao odmorište, vidikovac, i po potrebi, pozornica.


Podne površine na platoima utvrde će se urediti. Predviđeno je korištenje završne obloge koja se po potrebi može lako ukloniti (stabilizirani šljunak).
Kompletan prostor utvrde i dvorišta Palacine je osvijetljen, pri čemu je rasvjeta riješena diskretno.
Rasvjetom je također osvijetlljeno podnožje utvrde, a Kamičak postao jasnije vidljivim i gledan iz smjera grada.
Zeleni pokosi sjeverni od glavno platoa utvrde (prema Palacini) su horikulturno uređeni.

Obzirom na veliki nagib izvornog stubišta, po sjevernom pokosu utvrde dodatno je izvedena pješačka staza kojom se uz blagi uspon pristupa na gornji plato utvrde.. Staza je slobodno položena po slojnicama terena, s gazištima od drvenim pragova, diskretno i nenametljivo uklopljena u teren.

Dvorište sa sjeverne strane zgrade Palacine
Projektom je predviđeno: uređenje podnih površina dvorišta, uređenje stubišta u sjevernom dijelu dvorišta, izvedba zida na izvornoj poziciji u zapadnom dijelu dvorišta, čišćenje i sanacija kamenih površina, urbana oprema, uređenje zelenih površina i sadnja novih stabala stabla u sklopu postojećeg drvoreda

Obnova tornja sa satom na utvrdi Kamičak
Toranj je nastao znatno kasnije. od samih zidova utvrde (19 st.), te je po svojoj strukturi nezavisna cjelina.
Sanacijom je zadržan izvoran izgled tornja, bez utjecaja na mehaničku otpornost i stabilnost konstrukcije.
Zvono na krovu tornja s pripadajućim mehanizmom i brojčanik sata su restaurirani
Saniranje kamenih zidova pročela te balustrade je izvodeno metodama zamjene jako oštećenih elemenata novima od istovjetnog kamena, te popravkom manjih oštećenja umjetnim kamenom.
Postojeća čelična vrata tornja su uklonjena i zamijenjena novim vratima s oplatom od drvenih dasaka.
Na podu tornja je izvedena nova čelična rešetka, čime je arheološki sondirano podnožje utvrde učinjeno vidljivim s razine gornjeg platoa.

Obzirom na uvriježeni običaj posjetitelja utvrde da u kroz navedene otvore u toranj ubacuju poruke (začetak tradicije, moglo bi se reći), predviđeno je da se jedan otvor izvede kao stilizirani pretinac za ostavljanje poruka, a drugi otvor kao okular kroz koji se mogu pročitati poruke odabrane iz pretinca.
Pomoću seta dva zrcala u interijeru okular će funkcionirati i kao periskop kojim će se izvana omogućiti pogled na vrlo zanimljiv mehanizam sata s brojčanikom.
Poštansku službu obavljat će i dalje, nadamo se, Ognjen Kolak, urar dragovoljac, kolekcionar amater arhivske građe grada Sinja i dobri duh tornja.
Autori arhitektonskog rješenja
Ivan Radeljak, dipl. ing. arh.
Ivan Vulić, dipl. ing. arh.
Mate Žaja, dipl. ing. arh.
Projektant arhitektonskog projekta
Ivan Radeljak, dipl. ing. arh.
Projektantski tim
GROUND ZERO d.o.o. Split
MARIT HOLTEN d.o.o. Split
Investitor
Grad Sinj
Glavni izvođač
FIDAL d.o.o. Rijeka (gornji plato Kamička)
NEIR d.o.o. Split (kula sa satom)
PROLUX d.o.o. Split (dvorište ispred Palacine)