Rekonstrukcija samostana sv. Franje

Imotski
Vremenski period
2014. idejni projekt
2016. glavni projekt
2019. izvedbeni projekt
Bruto površina
800 m2
Status
izvedbeni projekt
Opis projekta
Lokacija se nalazi se u užem središtu grada Imotskog, u sklopu franjevačkog samostana.
Na parceli se nalazi zgrada postojećeg samostana s crkvom, koji su upisani u Registar kulturnih dobara RH.
Crkva se nalazi u sjevernom dijelu samostana.
Samostan se nalazi južno od crkve, organiziran u 4 krila koja se međusobno nastavljaju jedno na drugo.
Krila su postavljena tako da formiraju poluotvoreni klaustar. Južna strana klaustra je otvorena, a u južnom dijelu klaustra su izvedene poluukopane garaže čiji je krov na razini klaustra.

Projektom je predviđena rekonstrukcija građevine samostana. Uklanjanja se postojeća recentno izvedena garaža u klaustru, a u projektiranom zahvatu se dograđuju predavaonica, knjižnica i garaža te izvodi dizalo koje će povezivati dograđene prostore s postojećom građevinom.
Zadržava se postojeći kolnopješački pristup samostanu sa sjeverne strane, iz Ulice Vladimira Nazora.

Novi kolni pristup garaži te pješački pristup prostoru ispred predavaonice predviđen je s jugoistoka, iz Ulice Stjepana Vrljića. Na ovaj način bi se većim dijelom reducirao kolni promet ispred samostanske zgrade, te bi se taj prostor uglavnom koristio kao pješačka površina.
Krov nove garaže je na razini samostanskog vrta, čime je garaža potpuno uklopljena u teren, a krov predavaonice je na razini klaustarskog vrta, te u naravi predstavlja proširenje klaustra. Prednje južno pročelje predavaonice je u ravnini prednjeg južnog pročelja postojećeg krila samostana.
Gabarit dograđenih prostora projektiran je tako da se poštuje i očuva karakter postojeće građevine (poluotvoreni klaustar s pogledom iz kalustarskog vrta prema jugu).

Na krovu građevine predviđeni su svjetlarnici kroz koje je omogućeno prirodno osvjetljenje predavaonice, kao i kadrirani pogledi na crkvu i samostan iz predavaonice.
Autori arhitektonskog rješenja
Ivan Radeljak, dipl. ing. arh.
Projektant arhitektonskog projekta
Ivan Radeljak, dipl. ing. arh.
Projektantski tim
VV-PROJEKT D.O.O. SPLIT
GROUND ZERO D.O.O. SPLIT
MARIT HOLTEN D.O.O. SPLIT
STRILAM D.O.O. SPLIT
ALING D.O.O. ZAGREB
Investitor
FRANJEVAČKA PROVINCIJA PRESVETOG OTKUPITELJA - SAMOSTAN IMOTSKI